Make your own free website on Tripod.com
 
Daripada:
Ahmad Bahari Mokhtar & Siti Romziah Madong
Hasanah, 'Asma, Muhammad Hasan, Zainab, 'Aliyah, Zakiyyah, Adilah, Nur Hidayah
 
"Laisal 'Eid Man Labisal Jadiid    Wa innamal 'Eid    liman khaafa wa 'eid"
 
 "Bukanlah Hari  Raya itu bagi orang yang berpakaian baru, tetapi sesungguhnya Hari Raya itu ialah
bagi orang yang takutkan hari pertemuannya dengan Allah SWT".
(Maksud syair Arab)