Make your own free website on Tripod.com
Aktiviti-Aktiviti Sekolah 
 
Murid Sedang Belajar Dalam Kelas
 
Murid Belajar Komputer Di Pusat Sumber
 
Murid Belajar Pertukangan Kayu Di Bilik Kemahiran Hidup
 
 
Kegiatan Ko-Kurikulum